Nav - med brukeren i sentrum?

Nav - med brukeren i sentrum?
Pris
Pris
399,- 399,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2013
Redaktør Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil G.; Syltevik, Liv Johanne
Forlag Universitetsforlaget
Språk Bokmål
ISBN 9788215021751
Sider 204
Se flere detaljer  

Om Nav - med brukeren i sentrum?

"Bruker" har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Hovedmålsettingen med denne boken er å bidra til økt forståelse av hvordan den norske velferdspolitikken oppleves og erfares av brukerne. Boken konsentrerer seg særlig om mottakere som har en direkte samhandling med Nav over en viss tid, som er utenfor ordinært lønnsarbeid, og som har aktiviseringskrav. Brukernes erfaringer belyses ved hjelp av et variert materiale: stortingsdebatter, surveymateriale, intervjuer, observasjon, og analysene gir innsikt i ulike sider ved det norske velferdsapparatet med brukeren som utgangspunkt. For å forstå brukerens erfaringer viser forfatterne til gamle og nye velferdsdilemma og hvordan disse utspiller seg innenfor en ny institusjonell setting. Boken er skrevet for studenter ved profesjons- og universitetsstudier, for velferdsforskere, ansatte og brukere av Nav, ansatte i organisasjoner som samarbeider med Nav og for alle som er interessert i velferdspolitikk.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn