Budowanie mikrous?ug

Budowanie mikrous?ug

Nettpris
125,-
Førpris 179,- Spar 54,-
E-Bok
E-bøkene legges i din ARK-leseapp. Bøkene kan også lastes ned fra Din side.
×
Logg deg inn for å gjennomføre dette kjøpet med ett klikk!

Etter at kjøpet er gjennomført vil boken være tilgjengelig på «din side» og i ARK-appen
Skriv anmeldelse
Format E-Bok
Kopisperre Teknisk DRM
Filformat ePUB
Utgivelsesår 2015
Forlag Helion
Språk Engelsk
ISBN 9781457196935
Se flere detaljer  

Andre formater / språk

E-Bok Nedlastbar Engelsk
×
Logg deg inn for å gjennomføre dette kjøpet med ett klikk!

Etter at kjøpet er gjennomført vil boken være tilgjengelig på «din side» og i ARK-appen

Om Budowanie mikrous?ug

Wykorzystaj potencja? architektury us?ug!

Architektura mikrous?ug to sposb na odej? cie od du?ych, monolitycznych aplikacji. Wyspecjalizowane us?ugi realizuj?ce konkretne zadania i komunikuj?ce si? z otoczeniem pozwalaj? na lepsze zapanowanie nad kodem, s? ?atwiejsze do przetestowania oraz bardziej elastyczne. Jednak oprcz zalet maj? te? wady. Si?gnij po t? ksi??k? i dowiedz si?, jak najlepiej radzi? sobie z architektur? mikrous?ug!

Autor przedstawia w ksi??ce skuteczne techniki projektowania i korzystania z architektury mikrous?ug. W trakcie lektury kolejnych rozdzia? w poznasz w szczeg?ach ide? mikrous?ug, korzy?ci ich stosowania, sposoby modelowania us?ug oraz skuteczne techniki dzielenia du?ej aplikacji na mikrous?ugi. Ponadto zapoznasz si? z mo?liwymi sposobami integracji: zdalne wywo?anie procedur, REST < /strong>i zdarzenia to tylko niektre z poruszanych kwestii. Na sam koniec zaznajomisz si? z najlepszymi metodami testowania i monitorowania us?ug, zapewnisz im bezpiecze?stwo dzi?ki kluczom API oraz innym technikom. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich osb chc?cych tworzy? nowoczesne systemy bazuj?ce na architekturze mikrous?ug.
  • Odkryj, jak mo?na dostosowa? projekt systemu do celw Twojej organizacji stosuj?c architektur? mikrous?ug
  • < li>Zapoznaj si? z mo?liwo?ciami integracji us?ug z pozosta?? cz??ci? systemu
  • Zastosuj przyrostowe podej? cie do podzia?u monolitycznych baz kodu
  • Wdra?aj pojedyncze mikrous?ugi korzystaj?c z techniki ci?g?ej integracji
  • Zbadaj z?o?ono?? testowania i monitorowania rozproszonych us?ug
  • Zarz?dzaj zabezpieczeniami stosuj?c modele u?ytkownik-us?uga oraz us?uga-us?uga
  • Zapoznaj si? z wyzwaniami skalowania architektury mikrous?ug

Przekonaj si?, jak architektura mikrous?ug zmieni Twoje spojrzenie na aplikacje!Sam Newman technolog w firmie ThoughtWorks odpowiedzialny za wspomaganie klientw oraz architektur? wewn?trznych systemw. Prelegent, autor artyku?w dla wydawnictwa OReilly. Programista j?zykw Java oraz Python.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Mer fra Sam Newman

Anbefalt


Tips en venn