Gïeledarjomh magesemaanaj aareh gïeleevtiedimmie biejjieladtje ektiebarkosne

Kort om boken

Maanagïerten mieriesoejkesjen mietie saemien maanagïertemaanah edtjieh dåarjoem åadtjodh sijjen gïelem vaarjelidh jïh evtiedidh. Daate gærja hijvenlaakan sjeahta maanagïertesne nuhtjedh gosse maanaj gïeleevtiedimmine barka. Gærja dorjesovveme TRAS-g…

Oppdag mer

Velg tagger...
Spar {0}
Spar {0} som ARK-VENN
{0} til nettpris
med Klikk&Hent
Format/språk (2 forskjellige)
   Klikk og hent - få varen innen 2 timer*
   Alltid bytterett - Norges beste. Bytt uten kvittering.
* Gjelder varer på lager i butikk

  Om Gïeledarjomh magese

  Maanagïerten mieriesoejkesjen mietie saemien maanagïertemaanah edtjieh dåarjoem åadtjodh sijjen gïelem vaarjelidh jïh evtiedidh. Daate gærja hijvenlaakan sjeahta maanagïertesne nuhtjedh gosse maanaj gïeleevtiedimmine barka. Gærja dorjesovveme TRAS-gærjan mietie jïh lea sjïehtedamme gaektsie gïelesuerkide mah TRAS-gærjesne gååvnesieh. Gærjesne vuesiehtimmieh gaavna guktie gïeline barka, vuesiehtimmien gaavhtan stååkedimmien jïh spïeli tjïrrh. Saemien lohkemejarnge lea gærjam Tiltak til TRAS saemiengïelese sjïehtedamme.

  Kundevurderinger

  Totalvurdering: 

  Gi din vurdering: 
  Totalvurdering: 

  Detaljer

  Format
  Spiral
  Utgivelsesår
  2020
  Forlag
  Davvi Girji
  Språk
  Sørsamisk
  ISBN
  9788273748294
  Sider
  87
  Originaltittel
  Tiltak til TRAS
  Height
  297
  Width
  210
  Weight
  434
  Oversatt av
  Jonassen, Ellen Bull

  Anbefalt