Retur av EE-produkter

Vi tar imot ditt EE-avfall. Elektriske produkter inneholder miljøskadelige stoffer og skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar gratis i mot produkter av samme kategori som vi selger, uavhengig av merke og hvor produktet er kjøpt.