Jose (Universidade de Tras-os-Montes e Alto DouroEscola de Ciencias e Tecnologi Boaventura-Cunha