Kulturverdier, etikk og økonomi

for økonomiske og administrative fag

Kulturverdier, etikk og økonomi
Pris
Pris
419,- 419,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2012
Forlag Fagbokforl.
Språk Bokmål
ISBN 9788245011715
Sider 305
Emne Yrkesetikk

Om Kulturverdier

Vår samvittighet er preget den tiden vi lever i, og det stedet vi er oppdratt. Det kan vi se når vi flytter oss i tid. For 100 år siden hadde man andre verdier med hensyn til kvinners rettigheter, forskjellene mellom rike og fattige, forholdet til homofile og ikke minst det ansvaret fellesskapet skulle ha for velferden vår. Når vi flytter oss geografisk til et annet sted, ser vi også store verdiforskjeller. Det er derfor ikke gitt at de verdiene kulturen vår har innprentet i oss, virkelig er etiske. Norske verdier eller andre lands verdier fremmer ikke nødvendigvis gode liv for alle. Det er derfor nødvendig å se på hvordan våre verdier blir til, og hvordan de preger vårt syn på rett og galt. Derfor begynner denne boken med en diskusjon av ulike kulturers verdier. Etter noen år i shipping tok professor Falkenberg sin doktorgrad ved University of Oregon på kulturforskjeller mellom USA og Japan og hvordan disse medvirket til endringene i det amerikanske bilmarkedet. Etter noen år ved Michigan State University ble han ansatt ved Norges Handelshøyskole i 1985. Der var han med på opprettelsen av masterprogrammet i international business (MIB) og foreleste grunnkurset i marketing, internasjonal marketing, og kultur og etikk for internasjonale organisasjoner. Han var også aktiv i forbindelse med NHHs engasjement i Polen tidlig på 1990-tallet. Fra 2003 har han vært ansatt ved Universitetet i Agder, der han har vært programkoordinator doktorgradsprogrammet i internasjonal management. Han har også hatt årsopphold ved University of Washington og Texas Tech University, og har forelest ved universiteter i Indonesia, Japan, Kina, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Sri Lanka, Tanzania, Tyskland, Vietnam og Ungarn. Han har publisert i internasjonale tidsskrifter innen internasjonal ledelse, makromarketing og etikk.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn