Forebyggende helsearbeid

sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forebyggende helsearbeid
Pris
Pris
415,- 415,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2016
Redaktør Kassah, Bente Lilljan Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann
Forlag Gyldendal akademisk
Språk Bokmål
ISBN 9788205489493
Sider 250
Se flere detaljer  

Om Forebyggende helsearbeid

Boken setter søkelyset på det kommunale ansvaret i folkehelsearbeid og sykepleieres rolle, ansvar og handlingsrom i utøvelsen av arbeidet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forfatterne presenterer et flerfaglig blikk på ulike utfordringer sykepleiere møter når de utøver forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid i ulike kontekster. Boken favner vidt, og belyser temaer som folkehelsearbeidets utvikling, samt tverr- og flerfaglig, intra- og intersektorielt samarbeid. Utfordringer knyttet til elektronisk folkehelse, sosial ulikhet og folkehelsearbeid rettet mot innvandrerbarn og deres familier er andre temaer som forfatterne løfter frem. Temaer som sykepleiefaglige utfordringer i kommunalt rehabiliteringsarbeid, hverdagsrehabilitering, og helsefremmende arbeid blant eldre med samisk bakgrunn i sykehjem er også belyst. Boken er primært rettet mot sykepleierstudenter på bachelor- og masternivå, men også andre helsefagutdanninger der folkehelseperspektivet står sentralt, vil kunne ha god nytte av boken. Bidragene er også aktuelle for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn