Gïeline åahpenidh 6

lohkemegærja

åarjelsaemien voestesgïeline

Gïeline åahpenidh 6
Pris
Pris
249,- 249,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2016
Forlag Solum
Språk Sørsamisk
ISBN 9788256019359
Sider 191
Illustrert av Noodt, Trine

Om Gïeline åahpenidh 6

Daate lohkemegærja lea 6. klaassese. Lohkemegærjesne tjaalegh ovmessie sjangerisnie öörneme. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie tjaalegi bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh tjaalegen goerkesem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn