Gïeline åahpenidh 6

barkoegærja

åarjelsaemien voestesgïeline

Gïeline åahpenidh 6
Pris
Pris
199,- 199,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2016
Forlag Solum
Språk Sørsamisk
ISBN 9788256019366
Sider 121
Illustrert av Noodt, Trine

Om Gïeline åahpenidh 6

Daate barkoegærja lea 6. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn