Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk
Pris
Pris
469,- 469,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2017
Redaktør Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson
Forlag Cappelen Damm akademisk
Språk Bokmål
ISBN 9788202515805
Sider 317
Se flere detaljer  

Om Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk

I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene - og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid. Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet. Denne perioden sammenfaller med oppbyggingen av den norske nasjonen etter 1905 og den norske velferdsstaten etter 1945, to prosesser som begge påvirket statens forhold til minoritetene på avgjørende måter. Kapitlene i bokas andre del drøfter hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og viser hvordan både den norske staten og gruppene selv har forsøkt å ta et oppgjør med fortidas politikk. I den tredje og siste delen ser forfatterne nærmere på hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

«Hver for seg er kapitlene viktige bidrag til en skammelig historie, der de gjør nedslag i de ulike minoritetens skjebne.» Siri Lindstad, Forskerforum «Dette er et interessant prosjekt og en intensjon som jeg synes boka langt på vei klarer å realisere. [...] Det er lagt ned et stort arbeide med denne boka, og til tross for mine innvendinger er det mange gode tekster her.» Ada I. Engebrigtsen, Norsk Antropologisk Tidsskrift 03-04/2017

Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn