Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold

  • E-bok, nedlastbar (PDF)

  • 2014

  • Norsk, Bokmål

En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene.

Det er lagt særlig vekt på å systematisere avgiftspliktens rekkevidde i internasjonale arbeidsforhold etter norsk internrett.

Videre drøftes folkerettslige problemstillinger som kan oppstå når en avgift ilegges arbeidsgivere hjemmehørende i andre stater.

Boken analyserer også det rettslige forholdet mellom norsk internrett og EØS-rådsforordningene og trygdeavtalene.

Det er skrevet en egen del om hvilke avgiftsmessige konsekvenser ulike arbeidsforhold vil føre til, blant annet i situasjoner der arbeidstaker utfører arbeid i Norge, innenfor EØS, i en trygdeavtalestat eller i en stat uten noen trygdeavtale med Norge.

Utstrakt bruk av praktiske eksempler bidrar til å gjøre stoffet mer tilgjengelig. Forfatteren har dessuten foretatt rettspolitiske vurderinger med forslag til hvordan regelverket kan gjøres mindre komplisert.

Boken er den eneste som så langt er skrevet om denne avgiften, som er folketrygdens viktigste finansielle bærebjelke. Boken vil være nyttig for alle som arbeider med praktiske arbeidsgiveravgiftsrettslige spørsmål, og for de som ønsker å forstå arbeidsgiveravgiften i et bredere perspektiv.

Bokens innholdsfortegnelse(pdf, 100,97 kB) 

Digital e-bok

E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer