Hopp til hovedinnholdet

Barn i barnehagen med stort læringspotensial - tilrettelegging for evnerike barn

  • E-bok, nedlastbar (Epub)

  • 2023

  • Norsk, Bokmål

Det er mye som tyder på at de evnerike barna ofte ikke får den tilretteleggingen de trenger for å lære seg å yte på sitt beste og for å strekke seg etter å forstå. Det kan føre til underyting og liten motivasjon for læring, noe som er en uheldig start på skolegangen. I barnehagen er det mulig å tilrettelegge på en raus og inkluderende måte, slik at det blir en romslig plass der for alle slags barn, de som strever for å lære, de som løper langt foran i forståelsen og alle de andre. Når man tilrettelegger for de barna som har et høyt læringspotensial, gir det bedre læringsmuligheter for alle barna i gruppa, fordi det blir et større mangfold av aktiviteter.
Barn med stort læringspotensial utgjør 3-5 prosent av alle barn. Det betyr at de er å finne i de fleste barnehager. Denne boken tar for seg hva slags tegn evnerike barn viser, og hva man kan gjøre for å bedre deres muligheter for trivsel og læring. Den gir også innspill til hvordan de ansatte og foreldrene kan få et bedre samarbeid. Boken er et bidrag til å øke kunnskapen om evnerike barn i barnehagen, slik at de får et godt og likeverdig tilbud.
Kjøp e-bok

Digital e-bok

E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed