Hopp til hovedinnholdet

Barnekonvensjonen - FNs konvensjon om barnets rettigheter : vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989 : ratifisert av Norge 8. januar 1991

Del av serien
  • E-bok, nedlastbar (Epub)

  • 2022

  • Norsk, Bokmål

Barnekonvensjonen har ført til større oppmerksomhet for barns levekår og forhold over hele verden.
Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov. Det går fram av § 2 i menneskerettsloven. I lovens §3 står det: «Bestemmelser i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning.» Barnekonvensjonen overstyrer altså lover som opplæringsloven, barnehageloven og barnevernloven, ved eventuell motstrid.
I dette heftet er barnekonvensjonens artikler gjengitt i fulltekst. Den er aktuell for alle som er opptatt av og engasjert i barns rettigheter.

Digital e-bok

E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer