Hopp til hovedinnholdet

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

  • Pocket

  • 2021

  • Norsk, Bokmål

Med utgangspunkt i en rekke gjennomførte forskningsprosjekter introduserer og diskuterer denne boka kvalitative forskningsmetoder, deres egenart og anvendelse.
Teknikker for datagenerering, slik som observasjon, intervju, dokumentstudier, bruk av Internett og flere andre, presenteres og diskuteres. I denne 4. utgaven legges det betydelig vekt på systematikk og presisjon i den kvalitative analysen, med utgangspunkt i en stegvis-deduktiv induktiv (SDI) tilnærming og bruk av dataprogram som verktøy. Samtidig betones betydningen av kreativitet, spontanitet, fleksibilitet og teoretisk sensitivitet for å kunne utvikle relevant kunnskap og generaliserbare resultater fra kvalitativ forskning. Refleksjoner om forskningskvalitet, -etikk og -formidling er også sentrale temaer.
Boka redegjør i stor detalj for kvalitativ forskningspraksis ved en rekke eksempler og reflekterer også over denne forskningens potensial. Den henvender seg til studenter på alle nivåer, forskere, konsulenter og andre som skal gjennomføre gode kvalitative studier, og dem som har behov for å forstå relevansen av slike metoder.
Se videoer tilhørende kapitlene i boka Kapittel 1.2 og 7.2: Om SDI og empirinær koding av kvalitative data (20 min) Kapittel 1.4: Perspektiver som grunnlag for kvalitativ forskning (21 min) Kapittel 2-3: Bruk av observasjon (11 min) Kapittel 4-5: Bruk av dybdeintervjuer og fokusgrupper (16 min) Kapittel 7.3: Empirisk-analytiske referansepunkter (11 min) Kapittel 7.6: Abduksjon (6 min) Kapitlene 7.5-7.7 og 8.3: Konseptutvikling og konseptuell generalisering (30 min) Kapittel 7.8 og vedlegg 1: Kort om bruk av dataprogrammer i kvalitativ analyse (4 min) Se innholdsfortegnelse

4.8

Tilgjengelig i 3 butikker

På nettlager (sendes innen 1-2 virkedager)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer