Hopp til hovedinnholdet

Økonometriske emner

  • Pocket

  • 2007

  • Norsk, Bokmål

Økonometri er et fagområde i grenselandet mellom økonomi, særlig samfunnsøkonomi, og statistikk. En av økonometriens hovedoppgaver er å tallfeste økonomiske relasjoner, teorier og modeller og å undersøke holdbarheten av dem ved hjelp av statistiske metoder. Denne boken er primært tenkt som en lærebok for et relativt elementært kurs i økonometri. Den kan også brukes som grunnlag for selvstudium for lesere som ønsker en innføring i faget. Fremstillingen inneholder en blanding av teori, metoder og anvendelser på samfunnsøkonomiske problemstillinger. I bokens første del diskuteres utvalgte emner fra enkel regresjonsanalyse anvendt på ikke-eksperimentelle data og modeller som inneholder flere regresjonsligninger. Anvendelser av systemer av regresjonsligninger til analyse av konsumenters og bedrifters adferd, behandles dernest. I bokens annen del diskuteres først identifikasjonsproblemet, som er et basalt problem ved konfrontasjon av teorimodeller med ikke-eksperimentelle data. Deretter behandles økonometriske metoder knyttet til simultane ligningssystemer hvor flere variable påvirker hverandre gjensidig. Tilslutt behandles modellformulering og estimeringsmetoder ved tallfesting av relasjoner mellom variable som er observert med målefeil. Erik Biørn (f. 1944) er siden 1986 professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har siden hatt et hovedansvar for undervisningen i økonometri ved dette universitetet. Han er også vitenskapelig rådgiver i Statistisk sentralbyrå. Hans forfatterskap omfatter fagbøker og en rekke internasjonalt publiserte artikler i anvendt økonomi og teoretisk og empirisk økonometri.
Klikk&Hent På lager i 1 butikk
Nettlager Sendes innen 2-3 virkedager
  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed