Hopp til hovedinnholdet

Politirett

  • E-bok, nedlastbar (PDF)

  • 2016

  • Norsk, Bokmål

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett.
Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.Hovedvekten er lagt på de polisiære oppgavene (ordens- og sikkerhetstjeneste, redningstjeneste m.m.). Politiets oppgave med strafforfølging er også behandlet.Boken er primært skrevet for polititjenestepersoner, politihøgskolestudenter, politijurister og juridiske studenter som har politirett som valgfag.Fremstillingen er à jour med endringer av regelverk og praksis pr. 1. mai 2016.Bestill vurderingseksemplar
Kjøp e-bok
Digital e-bok E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed