Hopp til hovedinnholdet

Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert - kildesamling med forskning og advarsel fra fagfeltet

  • Pocket

  • 2022

  • Norsk, Bokmål

Tusenvis av forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling. Folkets Strålevern mener nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak for å beskytte befolkningen, spesielt barn, gravide og de som allerede opplever å bli syke av strålingen fra trådløs teknologi og andre kilder for menneskeskapt EMF - og nok til å senke tillatte grenseverdier. Stadig flere stiller spørsmål ved norske myndigheters pressemeldinger som skråsikkert konstaterer at alt er trygt samtidig som andre kilder rapporterer om usikkerhet og påviste skadevirkninger. I denne rapporten finner du blant annet uttalelser fra offentlige ekspertkommisjoner, studier, rapporter og appeller fra uavhengige forskere i hele verden, brev fra legeforeninger og medieoppslag. Denne nyeste utgaven av kildesamlingen er blant annet blitt utvidet med flere nye ekspertrapporter fra velrennomerte fagorganer, samt flere viktige studier og metastudier. Det er også lagt til noen nye kapitler. I det nye kapittelet «Dommer» finner du omtaler av et utvalg dommer fra USA og Europa, som gjelder saker om helserisiko, skadevirkninger og sykdom fra menneskeskapte elektromagnetiske felt. Kapittelet «Andre lands føre-var-tiltak» er også nytt.

Tilgjengelig i 2 butikker

På nettlager (sendes innen 1-3 virkedager)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer