Hopp til hovedinnholdet

Sosial dumping - trues den norske modellen?

  • E-bok, nedlastbar (Epub)

  • 2014

  • Norsk, Bokmål

Sosial dumping kan berøre store deler av det norske arbeidslivet. Denne boka viser hvorfor.

Sosial dumping med lav lønn, lang arbeidstid, svakt stillingsvern og dårlig HMS er ikke bare uakseptabelt for arbeidsinnvandrere: Det fører til at useriøse bedrifter vinner kontrakter og setter arbeidsvilkår under press. Dermed får utbredt sosial dumping konsekvenser for de seriøse virksomhetene og vanlige, norske arbeidstakere. Også organisasjonene i arbeidslivet kan svekkes. I så fall rammes en pilar i den norske samfunnsmodellen.

Norges gode arbeidsliv er sårbart etter utvidelsen av EU østover og krisa i Øst- og Sør-Europa. Hvis det politisk skulle bli åpnet opp for flere midlertidige ansettelser, øker trusselen mot den norske modellen.

Boka drøfter hva sosial dumping er, hva som er drivkreftene bak, hvordan dette har usikre, men viktige samfunnsvirkninger, og hva som bør gjøres for å få kontroll på problemet.

Intervju med forfatteren Jan- Erik Støstad i Fagbladet 05.02.2014

Omtale i Byggmesteren 23. august 2013

"Boka er god og bør leses av alle tillitsvalgte. Vi kjøpte inn et eksemplar til hvert av styremedlemmene."
Petter Vellesen, Bygningsarbeideren

Omtale av boken:
Dagbladet
Nordlys
rb.no
Dagens Næringsliv
Minervanett
Radio NRK

Digital e-bok

E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer