Hopp til hovedinnholdet

Statistikk og dataanalyse - en moderne innføring

  • Fleksibind

  • 2024

  • Norsk, Bokmål

Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring er en grundig og pedagogisk innføringsbok skrevet for bachelorstudenter i økonomi og samfunnsfag. Den passer også for masterstudenter som vil skaffe seg en dypere forståelse av begreper som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.
Forfatterne tar først for seg statistiske metoder for én variabel, mens analyse av mer enn én variabel behandles i siste del av boken. Dette er et pedagogisk grep som gjør det lettere å bli kjent med de grunnleggende begrepene og prinsippene i en statistisk analyse.
Stoffet er organisert i fire deler: 1. Introduksjon til statistikk hva er statistikk og hvorfor bør man studere dette fagområdet?hvordan utføre statistiske undersøkelser?grunnbegreper som populasjon, utvalg, tilfeldighet og tilfeldig utvalghvordan kan utvalg samles inn?hvordan kan dataene i utvalget oppsummeres ved hjelp av tall og grafer (begrenset til én variabel)?2. Sannsynlighetsteori introduksjon til sannsynlighetsteorinødvendige matematiske forkunnskapertilfeldige variabler i én dimensjonintroduksjon av utvalgsfordelingerde store talls lov og sentralgrenseteoremet i et simuleringsperspektiv3. Inferens – konfidensintervaller og hypotesetester grundig forklaring av teoretisk rammeverk for estimering, konfidensintervaller og hypotesetestingnytt hypotesetest-kapittel: grundigere innføring i hva som skjer både under nullhypotesen og den alternative hypotesenkapitler om inferens i praktisk viktige situasjoner for én variabel – uten tung teoriinferensprosedyrer for gjennomsnitt i mindre utvalg, andeler, sammenlikning av gjennomsnitt for to grupper, samt hypotesetester om fordelingen til en kategorisk variabel4. Samvariasjon og lineær regresjon de viktigste verktøyene for beskrivende tovariabel-statistikkgjennomgang av sannsynlighetsteori for arbeid med to variabler – for enkelhets skyld begrenset til tilfeldige variabler med et endelig antall utfallregresjon og inferens for regresjon – hovedsakelig for to variableravslutning – tester for uavhengighet for to kategoriske variablerForfatterne underviser i statistikk og vet at mange studenter har et anstrengt forhold til tall og matematikk. Boken krever ikke spesielle forkunnskaper i matematikk, og det legges vekt på tenkning og forståelse. Alle kapitlene er utstyrt med praktiske eksempler og uthevede definisjoner av begreper underveis, og avsluttes med oppsummeringer og oppgaver med løsninger.

Tilgjengelig i 3 butikker

På nettlager (sendes innen 1-3 virkedager)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer