Hopp til hovedinnholdet

Sykdommers sosiale røtter

  • Pocket

  • 2020

  • Norsk, Bokmål

Bak de fleste sykdommer ligger påvirkning fra det sosiale miljøet som omgir oss. Kunnskap om slike sosiale rotårsaker og påfølgende årsakskjeder er avgjørende for mulighetene til å forebygge sykdom og tidlig død, men også for å fremme helse og motstandskraft i befolkningen.
De helsefremmende og sykdomsskapende sosiale faktorene boken omtaler, spenner fra oppvekstforhold og livshistorie, via sosiale nettverk, nærmiljø og levekår til samfunnsmessige forhold. Egne kapitler diskuterer ulikheter i helse ut fra sosioøkonomisk status, kjønn og etnisk bakgrunn. Dette kobles sammen med nyere forståelser av hvordan sosial påvirkning «kommer under huden» og bidrar til sykdomsfremkallende forandringer i kroppen. Endelig diskuteres hvordan kunnskapen om sosiale helsedeterminanter kan omsettes i praksis gjennom det nye folkehelsearbeidet.
Boken henvender seg til studenter innenfor medisin og helsefag, men også til studenter innenfor sosialfagutdanningene og de stadig flere tverrfaglige studietilbudene i helsefremmende arbeid. Også helsepersonell vil kunne ha glede av å bli oppdatert på dette spennende fagfeltet.
Anmelderne sier:  "Dette er en stor bok – både i bokstavelig forstand og innholdsmessig. En solid gjennomgang av en tematikk som over de siste tiårene er blitt stadig mer overbevisende og vesentlig både for faget medisin, for forskere fra ulike fagfelt i samfunnet, for politikere og ikke minst for befolkningens ve og vel." Eli Berg, Utposten.  “Resultatet er en solid bok med oppdatert kunnskap om sosiale forskjeller i sykelighet og dødelighet. (...) Jeg tenker at temaet er viktig for alle leger med interesse for hvorfor noen blir syke og andre ikke, og jeg vil klart anbefale boken til alle interesserte kolleger uansett spesialitet.” Les anmeldelsen hos Tidsskriftet hos den norske legeforening. "Den kan gjerne leses av alle som skal jobbe i eller med helsesektoren, og kanskje kan den bidra til å sette søkelyset på myndighetenes ansvar for å rette opp grunnleggende ulikheter i samfunnet. Jeg kan vanskelig forestille meg at noen leser denne boken uten å gjøre seg noen tanker om sin egen fremtidige helsestatus." Les anmeldelsen på Sykepleien.noSe innholdsfortegnelsen her: 

Tilgjengelig i 2 butikker

På nettlager (sendes innen 1-2 virkedager)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer