Hopp til hovedinnholdet

Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap - alle er medarbeidere, og noen medarbeidere har et lederansvar

  • Pocket

  • 2022

  • Norsk, Bokmål

Boken henvender seg til medarbeidere, ledere og studenter som ønsker å forstå medarbeiderskap og den skandinaviske ledelsesmodellen som grunnlag for utvikling av arbeidsplassen og seg selv. Dette har vært med på å gjøre Norden til verdens mest velfungerende samfunn, men det er også et krevende samfunn med høyt tempo og forventninger om ansvarlighet og selvstendighet.
De historiske røttene kan gi en dypere forståelse for hva dette handler om. Fortellingene om våre forfedre og -mødre som har formet vår forestillingsverden og vår tankekultur, ligger der som en felles uuttalt sannhet om hvordan ting er og hvorfor de bør være akkurat slik. Mot dette historiske bakteppet trer ledelsesmodellen tydeligere frem og kan inspirere til bevaring gjennom fornyelse.
Medarbeiderskap og den skandinaviske ledelsesmodellen er to sider av samme fenomen. Hva det vil si å være en profesjonell medarbeider er en komplettering av perspektivet på hva det vil si å være en god leder. Det er også et utviklingsperspektiv: Hva må til for at jeg skal være en relevant og foretrukket medarbeider i tiden og i fremtiden, og hva kjennetegner virksomheter som lykkes?
Det vi presenterer er i stor grad vår praksisteori. Våre subjektive opplevelser av hva som er god ledelse og godt medarbeider.skap er forsøkt satt sammen på en måte som kan skjerpe blikket slik at vi tydeligere kan se det som foregår og hente inspirasjon til vekst og utvikling, både på individ- og organisasjonsnivå. Vår læringsarena har vært de titusener av dyktige medarbeidere og ledere vi har arbeidet sammen med. Den beste praksisen vi har sett i én virksomhet, har vi tatt med oss til den neste. Slik har vi lært av våre oppdragsgivere, mens de har lært av oss. Denne boken er et forsøk på å presentere en helhetlig modell av disse fragmentariske erfaringene.
Bokomtaler: Medarbeiderskap er mer aktuelt enn noensinne. Arbeidsmarkedet er i endring fra hierarkiske og lederfokuserte organisasjoner til nettverksorganisering med vekt på robust og bærekraftig utvikling.
Johan Velten og Runar Heggen tar leseren med på en interessant reise i tid som gir innsikt i hvordan den nordiske samfunnsmodellen har vokst frem og hvordan den har lagt grunnlaget for medarbeiderskap som er vårt organisatoriske ideal. Konseptet belyses med modeller og verktøy som kan bidra til utvikling av hele organisasjonen - ikke bare lederne. Aldri før har jeg så intuitivt forstått og verdsatt en modell og et konsept som det denne boken bringer.
Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap er basert på mange års forskning og erfaring med organisasjonsutvikling. Det er også den første boken om temaet som utkommer på engelsk og dermed bringer begrepet medarbeiderskap utenfor Skandinavias grenser. Boken blir en viktig stemme i det internasjonale ordskifte om organisasjonsutvikling.
Tine Svane Hansen, Ass Professor og nestleder ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. _______ Norden er utvilsomt en unikt velfungerende del av verden. Ikke noe annet sted på kloden finnes det en region med flere land som forener økonomisk og sosial velferd med likestilling og omsorg for miljøet. Boken Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap gir en utmerket beskrivelse av den unike ledertradisjonen som har vokst fram og som er et viktig fundament for å kunne skape samfunn og organisasjoner som lykkes i å realisere FNs globale mål for en bærekraftig framtid.
Stefan Tengblad, Professor i Human Resource Management, Göteborgs universitet

Kan bestilles til 147 butikker

På nettlager (sendes normalt innen en uke)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer