Hopp til hovedinnholdet

Uskifte

  • E-bok, nedlastbar (PDF)

  • 2014

  • Norsk, Bokmål

Denne boken behandler rettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med uskifte mellom gjenlevende ektefelle eller samboer og førstavdødes øvrige arvinger. Her vurderes både hva som kan gjøres innefor rammene av uskifteordningen, og løsninger av avveiningsspørsmålene mellom arvelaters, ektefelle/samboers og slektsarvingenes interesser.Uskifte behandler de mange uavklarte spørsmål i regelverket. For det første uskifteinstituttets rettslige identitet med hensyn til eierforholdene. Det drøftes hvorvidt uskifteboet er et sameie mellom gjenlevende ektefelle og arvingene, om gjenlevende ved å overta boet uskiftet blir eneeier av hele uskifteboet, eller om gjenlevende ikke er eier overhode, men kun bruksrettshaver. Begrensningene i gjenlevendes adgang til å gi gaver og uskiftereglenes gavebegrep drøftes inngående, og vurderes i lys av arvelovens regler om arveforskudd. Videre gis en grundig redegjørelse for arvingenes adgang til å kreve skifte ved gjenlevende ektefelles misbruk av uskifteboet.Reglene om skifte av uskifteboet, både mens lengstlevende fortsatt lever og etter dennes død, gis også en bred omtale, samt at det gjennomgås hvilke vilkår som kan oppstilles for å gi samtykke, og i hvilket omfang samtykkebasert uskifte er underlagt arvelovens og avtalelovens regler.Uskifte er opprinnelig skrevet som John Aslands ph.d.-avhandling, men tar opp så mange praktiske problemstillinger at den er vanskelig å komme utenom for den som kommer i berøring med temaet.
Kjøp e-bok
Digital e-bok E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Oppdag mer

Mer av samme forfatter

Lignende bøker

Utvalgte bøker