Hopp til hovedinnholdet

Øv og les 1

Av Aud Selnes, del av serien
  • E-bok, nedlastbar (Epub)

  • 2022

  • Norsk, Nynorsk

ØV OG LES 1- 4 er fire lesehefte til å øve opp lesedugleik. Hefta kan nyttast etter at den første bokstavinnlæringa er gjennomført. Lesedugleik blir innøvd ved hjelp av å lese stavingar i ord og å legge vekt på meininga i ord og tekst. Elevar som har vanskar med å lære å lese ved hjelp av tradisjonelle lesemetodar som språklydssyntese og ordbildemetoden, kan ha nytte av lesemetoden i Øv og les. Det kan ofte vere nyttig å skifte lesemetode til ein stavingslesingsstrategi framfor å fortsette med den lesemetoden som eleven ikkje har lukkast med tidlegare. Born, ungdom og vaksne med lese- og skrivevanskar på grunn av svikt i korttidsminnet, og vaksne som skal lære seg å lese norsk, kan og ha nytte av lesemetoden i dei fire hefta. Det er ein progresjon i stavingslesingsmetoden frå ØV OG LES 1 til ØV OG LES 4. I ØV OG LES 1 skal elevane lære å lese tolydsord og trelydsord som heilord. Bokstavering bør ikkje nyttast.
Kjøp e-bok

Digital e-bok

E-bøker legges i din ARK-app. De kan også lastes ned fra Din side.

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed