Arbeidsmiljøloven

lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

lovkommentar

Arbeidsmiljøloven
Pris
Pris
1 799,- 1 799,-
Innbundet
Format Innbundet
Utgivelsesår 2018
Forlag Universitetsforlaget
Språk Bokmål
ISBN 9788215028408
Sider 1314
Omtalt person Norge

Om Arbeidsmiljøloven

Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur.Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold og endringer i reglene om varsling. Det er også avsagt en rekke prinsipielle avgjørelser om tolkingen av lovens bestemmelser og om de alminnelige arbeidsrettslige og tariffrettslige normene. Rettsutviklingen i europaretten (EU, EØS og EMK) har også stor betydning for norsk arbeidsrett. Denne tredje utgaven er oppdatert med alle disse kildene. Bokens målgruppe er alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning for tillitsvalgte, personalledere, HMS-ansvarlige og andre som trenger et lett tilgjengelig oppslagsverk i arbeidsrett. Fremstillingen er også utformet slik at den imøtekommer de behov advokater, dommere og andre jurister har for oversikt over arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslige regler. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn