Samfunn og psykisk helse

samfunnsvitenskapelige perspektiver

Samfunn og psykisk helse
Pris
Pris
549,- 549,-
Pocket
Format Pocket
Utgivelsesår 2013
Redaktør Norvoll, Reidun
Forlag Gyldendal akademisk
Språk Bokmål
ISBN 9788205409132
Sider 384
Se flere detaljer  

Om Samfunn og psykisk helse

Boken presenterer samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse. I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold. I denne antologien presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis. Anmeldelser: Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 16-2013 Anmeldelse i Sygeplejersken 7-2014


Kundevurderinger

ARKs anbefalinger

Det finnes ingen vurderinger av dette produktet. Skriv anmeldelse

Anbefalt


Tips en venn