Hopp til hovedinnholdet

Etikk - en praktisk vinkling : en verktøykasse med ni perspektiver

  • Pocket

  • 2021

  • Norsk, Bokmål

Etikk er en del av hverdagen vår. De fleste ønsker å handle rett og godt og unngå å handle galt og ondt. Vi gjør vanligvis så godt vi kan, uten å tenke så mye over det. Noen ganger kan det derimot være vanskelig å avgjøre hva vi bør gjøre. Vi trenger å tenke oss om. Denne boken er skrevet med tanke på å lære å reflektere systematisk og grundig over etikk på en praktisk anvendelig og jordnær måte.
Etikk - en praktisk vinkling presenterer ni grunnleggende perspektiver på etikk. Boken belyser grunnmønstre innenfor det enkelte perspektiv og viser styrker og svakheter. Meningen er at leseren skal kunne lese om et perspektiv, for så å kunne reflektere over dette i møte med praktiske utfordringer.
Denne tredje, reviderte utgaven er lagt opp slik at leseren skal kunne tilegne seg verktøy som kan brukes til å analysere hverdagens og arbeidslivets etiske utfordringer og dilemmaer. Den er styrket med et kapittel om kommunikasjon, makt og etikk. Tanken har vært å utvide det etiske synsfeltet for mennesker som har sitt arbeid i samtale med andre mennesker.
Boken har blant annet vært brukt i utdanning av grunnskolelærere, yrkesfaglærere, barnehagelærere, helsepersonell, politi og fengselspersonell og ved studier innenfor velferdsfag, veiledning og ledelse. Boken har vært fremhevet som god og praktisk - blant annet i Tidsskrift for Den norske legeforening til Præsteforeningens Blad i Danmark.
Kjartan Skogly Kversøy er filosof og pedagog. Han arbeider som dosent ved OsloMet. Kversøy er opptatt av praktisk hverdagsetikk, det å legge til rette for god samtale og læring i grupper. Han mener mulighetene for medvirkning ofte undervurderes i møte med sårbare grupper. Hans forskningsinteresser er for tiden knyttet til medborgerskap, inkludering og samarbeid med personer med utviklingshemming. Kversøy har også, sammen med kollega Marit Hartviksen, skrevet den populære boken Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak.
Abdul-Razak Kuyini Alhassan arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er født og vokst opp i Ghana, men har tatt store deler av sin høyere utdanning i Norge. Abdul-Razak har arbeidet i Ghana, Norge og USA. Han kjenner godt mangfoldet av kommunikasjonsutfordringer som oppstår når mennesker møtes på tvers av land, språk og miljøer. Hans forskningsinteresser er knyttet til spesialpedagogikk, flerkulturell utdanning, inkludering og barnevern.

Kan bestilles til 147 butikker

På nettlager (sendes normalt innen en uke)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Oppdag mer